อาชญากรรม

ศาลยุติธรรม แจง “ศาลจังหวัดปัตตานี” ส่งหมายจับ “เสี่ยโจ้” ให้ตำรวจตั้งแต่ 9 ต.ค 57

11 พ.ย. 2564

48 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันนี้(11 พ.ย.) ตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ตามสื่อมวลชนต่าง ๆ กรณีนายสหชัย หรือโจ้ เจียรเสริมสิน ได้รับการปล่อยตัวไปหลังจากพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง โดยมีการให้ข้อมูลว่า เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายสหชัย หรือโจ้ ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน แต่เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจส่งตัว นายสหชัย หรือโจ้ แก่พนักงานอัยการแล้ว นายสหชัย หรือโจ้ได้รับการปล่อยตัวไป โดยที่ไม่ได้ส่งตัว นายสหชัยหรือโจ้ เพื่อไปบังคับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดปัตตานี ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับดวงตราเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบในสารบบแล้วพบว่า มีหมายจับนายสหชัยหรือโจ้ ของศาลจังหวัดสงขลาเพียงหมายจับเดียว โดยไม่พบหมายจับของศาลจังหวัดปัตตานี เจ้าพนักงานตำรวจจึงมิได้นำตัวนายสหชัย หรือโจ้ส่ง ไปยังศาลจังหวัดปัตตานี นั้น


สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าศาลจังหวัดปัตตานีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๗๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ลงโทษจำคุกนายสหชัย หรือโจ้ มีกำหนด ๑ ปี ๙ เดือน ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับดวงตราฯ แต่นายสหชัย หรือโจ้ หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าพนักงานไปในวันดังกล่าว


ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้ออกหมายจับ ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และส่งหมายจับฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม แล้ว ตามหนังสือศาลจังหวัดปัตตานี ที่ ศย.๓๐๙.๐๐๗/๘๗๑๑ และศย.๓๐๙.๐๐๗/๘๗๑๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ ทั้งเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค ๙ มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยพิพากษายืน ศาลจังหวัดปัตตานีก็ได้ออกหมายจับ ที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อจับนายสหชัยหรือโจ้ มารับโทษตามคำพิพากษาด้วยแล้ว และได้ส่งหมายจับฉบับใหม่นี้ให้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม แล้วเช่นกัน ตามหนังสือศาลจังหวัดปัตตานี ที่ ศย.๓๐๙.๐๐๗/๔๑๒๘ และ ศย.๓๐๙.๐๐๗/๔๑๒๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ จึงชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันข่าวยอดนิยม