ต่างประเทศ

โปรตุเกสผ่านกฎหมาย ห้ามนายจ้างส่งอีเมล สั่งงานลูกน้องหลังเลิกงาน

11 พ.ย. 2564

63 view

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง

ออกอากาศ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. ทางช่อง 3 กด 33

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โปรตุเกสออกกฎหมายใหม่ถูกใจลูกจ้างทั่วประเทศ โดยจะห้ามนายจ้างติดต่อกับพนักงานผ่านอีเมล หลังเวลาทำงาน เพื่อปรับสมดุลชีวิตและการทำงานซึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการระบาดของโควิด-19


กฎหมายดังกล่าว ได้รับการเสนอขึ้นเสนอโดยพรรคสังคมนิยม ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ การ ติดต่อพนักงานนอกเวลาทำงานตามที่ตกลงกันไว้ ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย


กฎหมายฉบับนี้ ระบุโทษ ว่าบริษัทจะต้องถูกปรับ ถ้าหากบริษัทหรือเจ้านาย ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงลูกจ้างนอกเวลาทำงานที่ตกลงกันไว้ และต้องช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่บ้าน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าไฟฟ้าอีกด้วย


อีกทั้ง นายจ้างจะถูกห้ามไม่ให้คอยติดตาม การผลิตภาพการทำงานของลูกจ้าง ที่ทำงานนอกสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยในความเป็นส่วนตัว และกำหนดให้จัดการประชุมแบบพบหน้ากันอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 2 เดือน เพื่อแก้ปัญหาลูกน้องหายตัวไป


ทั้งนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อ การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานของลูกจ้างให้มากขึ้น หลังจากที่รูปแบบของการทำงานของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19

ข่าวยอดนิยม