พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่ รพ.หล่มสักจ จ.เพชรบูรณ์

10 พ.ย. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ที่โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลหล่มสัก เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็น และสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเพิ่มโอกาส ในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น


โรงพยาบาลหล่มสัก เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง ให้บริการ รักษาผู้ป่วยในเขตอําเภอหล่มสัก และบริเวณใกล้เคียง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรง ส่งผลให้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยในอําเภอ หล่มสักพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 เงินบริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้

ข่าวยอดนิยม