พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ 2564 เฝ้าฯ

10 พ.ย. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้ได้รับรางวัลบุคคล และองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล


วันนี้ เวลา 14.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้ได้รับรางวัลบุคคล และองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล พรินเซสส์ เฮลธ์ อะ วอร์ด (Princess Health Award) ประจำปี 2564 ดังนี้


ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล บุคคลดีเด่น ประเภทบริหาร ผู้นำประเทศ


นายเมธา ทรงธรรมวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล บุคคลดีเด่น ประเภทวิชาการ


นางนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล องค์กรดีเด่น


ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวยอดนิยม