การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ‘ไผ่ - รุ้ง – ไมค์’ ล้มล้างการปกครอง

10 พ.ย. 2564

90 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัย ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของแกนนำกลุ่มราษฎร เมื่อปี2563 เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่


คดีนี้ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำของ แกนนำม็อบราษฎร โดยศาลรับคำร้องวินิจฉัย แกนนำ 3 คน ประกอบด้วย นายอานนท์ นำภา นายภานุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล


กรณีขึ้นเวทีปราศรัย ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ต่อการปฏิรูปสถาบันฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตราหรือไม่


โดยเมื่อ 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์ และมีคำสั่งยกคำร้องให้เบิกตัวนายอานนท์ และ นายภาณุพงศ์ มาไต่สวน และฟังคำวินิจฉัย


ทำให้ตัวแทนของนายอานนท์ได้แจ้งต่อศาล ว่าในวันนี้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องให้เบิกตัวมาฟัง และไต่สวน นายอานนท์ได้สั่งห้ามให้ตนอยู่ในห้องพิจารณา เพราะไม่ประสงค์ให้มีตัวแทนอยู่ในห้องวินิจฉัย เพราะ ไม่มีโอกาสต่อสู้คดี


เช่นเดียวกับตัวแทนของนายภาณุพงศ์ ก็แถลงต่อศาลเช่นเดียวกัน


ขณะที่ น.ส.ปนัสยา ที่มารับฟังก็ขออกจากห้องไม่รับฟังคำวินิจฉัยเช่นกัน โดยระบุว่า การได้มาซึ่งความยุติธรรม อย่างน้อยต้องได้รับฟังอย่างที่จะรับฟังได้ วันนี้ นาย.ส.ศิวรักษ์ ก็มารอไต่สวน และหากวันนี้ไม่ให้ไต่สวน โดยเธอไม่มีโอกาสแสวงหาความจริงเพิ่มเติมให้ศาล ดังนั้นจึงขอไม่ฟังการพิจารณาเช่นกัน


จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยว่า สรุปว่า การใช้สิทธิเสรีภาพของทั้ง 3 การกระทำเป็นการอ้างสิทธิหรือเสรีภาพโดยไม่คิดถึงความเสมอภาค ผู้ถูกร้องใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นโดยไม่ยอมรับความเห็นคนอื่น และละเมิดสิทธิคนอื่น ด่าทอ ยุยงปลุกปั่น และมีการตั้งองค์กรเครือข่ายสร้างความรุนแรงต่อเนื่อง การกระทำมีการปลุกเร้า ให้เกิดการแตกแยกคนในชาติ การกระทำของผู้ถูกร้องนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ในที่สุด


ข้อเรียกร้องไม่ทำให้เป็นไปตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา การกระทำแสดงให้เห็นในเหตุจูงใจ ว่าการใช้สิทธิมีเจตนาโค่นล้ม ล้มล้างการปกครอง ไม่ใช่การปฏิรูป การใช้สิทธิเสรีภาพ เป็นการแสดงความเห็นโดยไม่สุจริต มีมูลเหตุจูงใจในการล้มล้างการปกครอง แม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแล้ว หากยังให้ผู้ถูกร้องและองค์กรกระทำต่อไปก็จะทำไปสู่การล้มล้างการปกครอง

ข่าวยอดนิยม