เศรษฐกิจ

ถกปัญหาหมูแพง พบผลผลิตลดลงจากปีก่อน สถิติเผยคนไทยกินหมูลดลง เหลือ 16 กก./คน/ปี

10 พ.ย. 2564

162 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยปัญหาราคาหมูแพง สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้มีการประกาศปรับราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตเป็น 84 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นั้น


จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่า ราคาซื้อขายและส่งมอบยังอยู่ที่ราคาไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในไว้


โดยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่งอยู่ที่ 135 – 140 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่งอยู่ที่ 145 – 150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาเดียวกับปีก่อน


สำหรับราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงชำแหละในห้างค้าปลีกค้าส่ง พบว่าราคายังอยู่ที่ 119 – 122 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับด้านปริมาณสุกรในปีนี้ กรมปศุสัตว์แจ้งว่า ปริมาณผลผลิตลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าจะมีปริมาณสุกรที่ 15.86 ล้านตัว ลดลงจากปีก่อน 30%


ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ASF ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการนำเข้าสุกรจากประเทศไทยลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนลดลงจากเดิม 22 กิโลกรัม/คน/ปี เหลือ 16 กิโลกรัม/คน/ปี คิดเป็นปริมาณสุกร 5 ล้านตัว หรือลดลง 38% ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่า ปริมาณเนื้อสุกรชำแหละในสต็อกยังมีอยู่พอสมควร จึงเชื่อว่าปริมาณเนื้อสุกรชำแหละจะมีเพียงพอ


อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ทั้งด้านปริมาณและราคา เนื้อสุกรร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด และหากพบว่าตลาดใดมีปริมาณเข้าสู่ในตลาดไม่เพียงพอจะได้ประสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนำเนื้อสุกรชำแหละเข้าไปเสริมในตลาดหรือจะจัดจำหน่ายหมูธงฟ้ารับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/4ZsnuLV8S08

ข่าวยอดนิยม