พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคกก. กลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

09 พ.ย. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล


วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


โดยปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายส่งเสริมพืชผัก ไม้ผล กาแฟ และพืชไร่ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 66 ขณะนี้มีเกษตรกร จำนวน 228 ราย และมีเป้าหมายส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 20


โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง คณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ และผู้นำกลุ่มเยาวชน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอย


โดยจัดทำโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน , กิจกรรมบวชป่าเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า , กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านหลักสูตร "ทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ที่นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 8 แห่ง ในพื้นที่ศูนย์ฯ และพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อเป็นรายได้เสริมในการแปรรูปน้ำเสาวรสแก่กลุ่มเยาวชน และสตรีบ้านเลอตอ


นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ยังดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชง สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก และการแปรรูป รวมทั้งด้านการตลาด ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 7 แห่ง


ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว , อ่างขาง , ขุนวาง , ห้วยน้ำริน , ห้วยโป่ง ,ปางดะ และทุ่งหลวง มีผลผลิตพร้อมจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565 กว่า 3,000 กิโลกรัม ส่วนโรงงานสกัดน้ำมันกัญชง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง จำหน่ายเป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยเริ่มจำหน่ายน้ำมันกัญชง กากเมล็ดกัญชง มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563


ทั้งนี้ โครงการหลวงยังมีแผนการพัฒนาระบบการผลิต และแปรรูปพืชน้ำมันอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

ข่าวยอดนิยม