พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม

09 พ.ย. 2564

47 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม


วันนี้เวลา 18.47 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเสมือนกรุงศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร แล้วเสร็จเมื่อปี 2411 มีนามว่า วัดนามบัญญัติ


ต่อมาพระราชทานนามใหม่ว่า วัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธย หมายถึง "พระอารามของกษัตริย์ที่มีพระนามว่ามงกุฎ" มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ เป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า มหาสีมา อยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่า ขัณฑสีมา


ซึ่งพระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถ และพระวิหาร ที่หน้าบันด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างจะมีลายพระมหามงกุฏ ตราประจำรัชกาลที่ 4 และผนังด้านในพระอุโบสถ เขียนภาพจิตรกรรมอย่างงดงาม นับเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาล ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นมรดกทางธรรมแก่ปวงชนชาวไทย


โอกาสนี้ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ซึ่งประดิษฐาน ณ ซุ้มศาลาชานบันไดทางขึ้นฐานพระเจดีย์ ด้านหลังพระวิหาร

ข่าวยอดนิยม