พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์

08 พ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอพูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรในการประกอบพิธี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา


ซึ่งปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และทรงสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ และสามเณร ทั้งเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข่าวยอดนิยม