พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์ วัดศรีสุริยวงศาราม

08 พ.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์ วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี


วันนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์ วัดศรีสุริยวงศาราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระธรรมวุฒาจารย์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏ ว่า "พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณ ญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ด้วยเป็นพระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น


พระพรหมมงคลวัชราจารย์ นามเดิมว่า ไสว ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2474 เป็นพระเถระที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม เป็นผู้นำพระสงฆ์ในด้านการปกครอง การศึกษา เป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง และศิษยานุศิษย์ โดยเป็นพระอนุชา ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันสิริอายุ 90 ปี พรรษา 70 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม

ข่าวยอดนิยม