พระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์

07 พ.ย. 2564

58 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม


วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 14 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ ,พระพุทธรูปปางประสูติ พร้อมกับวางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รวมทั้งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลยก์,พระพุทธมหาวชิรมารวิชัย,พระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวง และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเจิมระฆัง 3 ใบ


จากนั้น เข้าสู่พระอุโบสถ ในการถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่า วัดพระประธม หรือวัดพระบรรทม ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีย์ ชนิดพระธาตุเจดีย์ หรือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปสมัยทวาราวดี นับเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ในปี 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ และก่อสร้างพระอุโบสถ, พระวิหาร, ศาลาโรงธรรม, รวมทั้ง กุฏิสงฆ์ และในรัชกาลต่อๆ มา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด

ข่าวยอดนิยม