พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

06 พ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้เวลา 16 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 เดิมชื่อ "วัดทอง" ซึ่งสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสสถานเดิม


ต่อมาในปี 2310 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า วัดทองถูกทำลายกลายเป็นวัดร้าง ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งอาราม พร้อมทั้งยกนิวาสสถานเดิม ซึ่งตั้งอยู่หลังป้อมเพชร ให้เป็นขอบเขตของวัด และให้ขุดคลองผ่านกำแพงเมือง จากหน้าวัดทางแม่น้ำป่าสัก เข้ามาถึงหน้าพระอุโบสถ มีการก่อสร้างพระอุโบสถ พระเจดีย์ และหมู่กุฏิทั้งหมด จากนั้น ได้พระราชทานนามวัด ตามชื่อของสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก (ทองดี) และพระราชมารดา(ดาวเรือง) ว่า "วัดสุวรรณดาราราม" ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด พระอุโบสถภายนอกเป็นรูปทรงเรือสำเภา ตามแบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น


โดยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมา ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้มาเป็นลำดับ นอกจากนี้ด้านหน้าพระอุโบสถ มีแท่นประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงนำหน่อโพธิ์ มาจากประเทศอินเดีย ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมัน รูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีความเหมือนจริง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตก และนำมาประยุกต์ใช้ในจิตรกรรมไทย วาดโดยมหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร จิตรกรเอก ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ก่อนเสด็จกลับ ทรงพระดำเนินไปยังพระวิหาร ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลอง ทั้งนี้ภายในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงได้รับการอนุรักษ์เสริมความมั่นคงครั้งใหญ่ โดยกรมศิลปากรเมื่อปี 2511 และได้รับการดูแลรักษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม