พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน แก่รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

05 พ.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรค ระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง,ชุด PPE จำนวน 750 ชุด , Leg cover 250 คู่ และ Face shield จำนวน 150 ชิ้น


ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เป็นจำนวนมาก


และถึงขณะนี้ ยังคงมีผู้ป่วย ทั้งกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง จำนวน 323 ราย อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลฯ ทั้งโรงพยาบาลสนามและ Hospitel

ข่าวยอดนิยม