พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

05 พ.ย. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


วันนี้ ที่วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรในการประกอบพิธี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี 2547


ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร ทั้งเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข่าวยอดนิยม