พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ

05 พ.ย. 2564

119 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ เวลา 16.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอยน้ำพระราชวังบางปะอิน


โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เมื่อปี 2419 ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ศิลปะสมัยกลางของยุโรป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นพระอาราม สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ประทับที่พระราชวังบางปะอิน ภายในพระอุโบสถ มีพระประธาน นามว่า"พระพุทธนฤมลธรรโมภาส"


นอกจากนี้ภายในวัดยังมีถาวรวัตถุสำคัญ ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี 2478


โอกาสนี้ เสด็จออกหน้าพระอุโบสถทรงถวายผ้าป่า ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยบำรุงพระอาราม และค่าน้ำ ค่าไฟของวัด

ข่าวยอดนิยม