พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทยเฝ้าฯ

05 พ.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ดังนี้


วันนี้ เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นายมาร์ก กุดดิง เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร มาก่อน


เวลา 18.03 น. นายคินซัง ดอร์จิ (Mr. Kinzang Dorji) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย นายคินซัง ดอร์จิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเขตปกครอง Haa ราชอาณาจักรภูฏาน มาก่อน


เวลา 18.07 น. นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหาน จื้อเฉียง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสำนักอำนวยการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน


เวลา 18.15 น. นายซาฮิบซาดา อาห์เมด คาน (Mr. Sahebzada Ahmed Khan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย นายซาฮิบซาดา อาห์เมด คาน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา มาก่อน


เวลา 18.19 น. นายเดวิด เดลี (Mr. David Daly) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นายเดวิด เดลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป มาก่อน


เวลา 18.23 น. นายจูแซ บอร์เจช ดุช ซังตุช จูนียอร์ (Mr. Jose Borges dos Santon Junior) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย นายจูแซ บอร์เจช ดุช ซังตุช จูนียอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ณ เมืองฮุสตัน สหรัฐอเมริกา มาก่อน

ข่าวยอดนิยม