พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม

04 พ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม


วันนี้เวลา 16.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่


ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ "วัดมะกอก" สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ต่อมา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" เนื่องจากได้เสด็จกรีฑาทัพล่องทางชลมารค มาถึงวัดแห่งนี้ตอนรุ่งแจ้ง


ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร หรือรัชกาลที่ 2 ในเวลาต่อมา บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ จึงนับเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์


ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างพระปรางค์ขึ้น จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการบูรณะเพิ่มเติม พร้อมอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธาน


พร้อมทั้ง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดอรุณราชวราราม" นับเป็นวัดสำคัญของไทยอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง


ในการนี้ เสด็จออกหน้าชานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต พร้อมกับทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชนุสาวรีย์

ข่าวยอดนิยม