พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอนแก่น-มหาสารคาม

02 พ.ย. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม


วันนี้ ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีปทุมวนาราม (วัดกุดน้ำใสน้อย) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ที่บรรจุด้วยข้าวสารหอมมะลิ ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ไปมอบแก่ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ประสบภัย 18 อำเภอ 89 ตำบล 800 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบ 25,744 ครัวเรือน พร้อมกันนี้โปรดให้ หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย


จากนั้น ในช่วงบ่ายเดินทางไปยัง ศาลาการเปรียญวัดจันทร์ประดิษฐ์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด แก่นายเกียรติศักดิ์ ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


โดยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประสบภัย 5 อำเภอ 27 ตำบล 239 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,984 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังโปรดให้ หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชน และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม