พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่ หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร

02 พ.ย. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร


เวลา 10.30 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ ห้องพิธี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร พระบิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


ในการนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าเฝ้าถวายเงิน แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโสมสวลีอารีรักษ์ ในพระอุปถัมภ์ เพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2473 สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย จากสำนักอบรมกฎหมายมิดเดิลเทมเปิล ประเทศอังกฤษ เริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรม และตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และรองประธานศาลฎีกา จนเกษียณอายุราชการ หลังจากนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อปี 2535 ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาท จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ข่าวยอดนิยม