พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

02 พ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส และวัดราชาธิวาสวิหาร


วันนี้ เวลา 16.01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดแรก ณ วัดเทพศิรินทราวาส พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2419 เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวาย แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีที่เสด็จสวรรคต ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า "วัดเทพศิรินทราวาส" ตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ


จากนั้นในปี 2436 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างสุสานหลวงไว้ในบริเวณวัด ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ ที่ไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้ง สร้างพลับพลาอิศริยาภรณ์ เพื่อเป็นที่ตั้งพระศพ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ต่อมาได้ใช้เป็นพลับพลาที่ประทับ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพรายอื่น


จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดราชาธิวาสวิหาร


ต่อจากนั้น เวลา 16.39 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินวัดที่ 2 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาจากวัดสมอราย โดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ จากพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ระหว่างทรงผนวช จึงเป็นวัดแรกที่กำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างใหม่ เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมาก โดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ ซึ่งฝาผนังภายในพระอุโบสถ มีจิตรกรรมภาพเขียนที่เรียกว่าสีปูนเปียก เรื่องพระเวสสันดรชาดก


โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนภาส แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นอกจากนี้ภายในวัด ยังมีศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ที่สร้างเลียนแบบศาลาการเปรียญวัดสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวยอดนิยม