พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว วันแรก

01 พ.ย. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สำนักพระราชวัง เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล


วันนี้ เป็นวันแรก ที่สำนักพระราชวังเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามนโยบายเปิดประเทศ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ที่จุดคัดกรองหน้าพระบรมมหาราชวัง และบริเวณประตูวิเศษไชยศรี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจากจังหวัดต่างๆ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี เข้าชมพระบรมมหาราชวัง รวม 738 คน


สำหรับวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ แก่นักท่องเที่ยวทุกคนด้วย


โดยสำนักพระราชวัง เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 15.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม