ประชาสัมพันธ์

Homepro Super Brand Super Deal

เมื่อวานนี้

11 view

Central Black Midnight Sale

28 พ.ย. 2564

12 view

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ติดอันดับ Top 5 เอเชีย และติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย

01 พ.ย. 2564

49 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติดอันดับ Top 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน จัดอันดับโดย U-Multirank 2021 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว


โดยทางสถาบันได้มีการเพิ่มศักยภาพของการศึกษาที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่ ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) ทักษะด้านสังคม (Social Skills) และ ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) ถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน นับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน


พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากลมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียนASEAN’s LEADING Corporate Universityเพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ

ข่าวยอดนิยม