พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564

31 ต.ค. 2564

103 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดป่าหนองไผ่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


วัดป่าหนองไผ่ ตั้งอยู่ที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บนพื้นที่ 15 ไร่ เป็นวัดสาขาของ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด เดิมเป็นสํานักสงฆ์ป่าหนองไผ่ กระทั่งปี 2524 พระราชวชิรธรรมมาจารย์ หรือ พระอธิการสุธรรม สุธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัด ได้เข้ามาพำนัก หลังจากที่ได้จําพรรษากับ พระอาจารย์พระมหาบัว ที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี และได้รับการอบรมอย่างเข้มงวด ทั้งพระกรรมฐาน และแนวทางอริยประเพณี จนได้รับความไว้วางใจ จากพระอาจารย์พระมหาบัว ให้มาพักภาวนาและพัฒนาสํานักสงฆ์ป่าหนองไผ่ ซึ่งอดีตพื้นที่โดยรอบแห้งแล้ง พระอธิการสุธรรม จึงชวนชาวบ้าน ช่วยกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ และพัฒนาสถานที่นี้อย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความสงบ และความเหมาะสมต่อการบําเพ็ญภาวนา ภายในวัดมีปูชนียวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระประธานทองเหลืองหล่อ ขนาด 1 เมตร 50 เซนติเมตร จำนวน 3 องค์ และมีศาสนสถาน เช่น ศาลาการเปรียญ ,กุฏิพระสงฆ์ , ห้องหนังสือธรรม "สุธรรมะกังวาล" บริเวณรอบวัดเป็นป่าสงวน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์


ปี 2538 มีอุบาสิกา ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง เข้ามาศึกษาและปฎิบัติธรรมพำนักถาวร ร่วมพัฒนาวัด และร่วมดำเนินการขอขึ้นทะเบียน จากสํานักสงฆ์เป็นวัด กระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดป่าหนองไผ่ เป็นสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์จัดแสดง นิทรรศการชีวิตโลก ชีวิตธรรมและคำสอนของพระพุทธศาสนา และคำสอนของอุบาสิกา ศาสตราจารย์คุณรัญจวน รวมทั้งมีพื้นที่อบรม ฝึกปฎิบัติภาวนา และปฎิบัติธรรมแก่ผู้ที่สนใจ


ปัจจุบันมีพระอาจารย์คำสอน ปัญญาวุฑโฒ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ จำพรรษา 12 รูป ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวยอดนิยม