พระราชสำนัก

พระราชดำรัส ในหลวง เฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

30 ต.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาสมณานุสรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ และในการที่องค์การยูเนสโก รับรองสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2564

ข่าวยอดนิยม