พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน การประกวดผ้าลายพระราชทาน ระดับประเทศ

30 ต.ค. 2564

54 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน การประกวดผ้าลายพระราชทาน ’ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ระดับประเทศ


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 5 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องประชุมทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน 'ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ' ระดับประเทศ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย และพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ


โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีผ้าส่งเข้าประกวด 15 ประเภท อาทิ ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ, ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป, ผ้าขิด, ผ้ายกดอก, ผ้าตีนจก, ผ้าแพรวา, ผ้าลายน้ำไหล, ผ้าบาติกมัดย้อม, ผ้าปัก, และผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ ซึ่งมีการจัดประกวดระดับภาค ระหว่างวันที่ 10 ถึง 26 มิถุนายน 2564 มีผู้ประกอบการ,ช่างทอผ้า ส่งผ้าเข้าประกวดทั้ง 15 ประเภท รวม 3 พัน 214 ผืน ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับภาค 309 ผืน และรอบรองชนะเลิศ มีผ้าที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ 11 ประเภท รวม 50 ผืน จากผู้เข้าประกวด 46 คน


ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพได้ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค และได้พระราชทานแบบลายผ้า ชื่อ 'ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ' แก่พสกนิกรชาวไทย


พร้อมกับพระราชทานพระอนุญาต ให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราว และความหมายชวนประทับใจ เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่

ข่าวยอดนิยม