พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนฯจิตรลดา มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

29 ต.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สืบสานพระราชปณิธาน มอบวัตถุดิบ และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


วันนี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ถวายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร และสิ่งของ แก่พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร และคณะพระสงฆ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่วัด และชุมชน ด้วยทรงมีพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือพสกนิกร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ข่าวยอดนิยม