พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

29 ต.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครู : ปวงชนเพื่อการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมีปลายทาง 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงาน


รางวัลเจ้าสมเด็จฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลนานาชาติ ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ สร้างความเปลี่ยนแปลง และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ในประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล ปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันสรรหาผู้เหมาะสมเพื่อรับพระราชทานรางวัล


ทั้งนี้ ครูที่ได้รับรางวัลจาก 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต ไม่ได้เดินทางมารับพระราชทานรางวัล แต่เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19


สำหรับประเทศไทย ครูผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลคือ นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวศึกษาผู้สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากโครงการ “บางพัฒน์โฮมสเตย์”


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัส ความว่า " การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดผลกระทบอย่างมากไม่เฉพาะต่อด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรูปแบบใหม่ ทั้งออนไลน์ ออนไซด์ และออนแอร์ อย่างไรก็ดี การมีครูที่มุ่งมั่นและมีความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมเด็กเพื่ออนาคต เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนไปสู่ความสำเร็จ


ทุกวันนี้ครูจึงต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ครูต้องพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อไปได้ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี พร้อมกับทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์ COVID-19 และการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”


ทรงเล่าถึงประสบการณ์การทรงงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่ได้จัดทำถุงยังชีพพระราชทาน ที่ไม่ได้มีเฉพาะอาหาร หรือเครื่องอุปโภคบริโภค แต่ยังมีถุงยังชีพพระราชทานเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน มีหนังสือเรียน สมุด และเครื่องเขียนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ซึ่งมีครู และอาสาสมัคร นำไปมอบให้เด็กๆที่บ้าน สอนหนังสือตามบ้าน


นอกจากนี้ ยังดูแลเรื่องโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน จนถึงแม่ที่ตั้งครรภ์ ในช่วงดังกล่าวทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ online เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ ทำให้เห็นปัญหาในหลายด้าน เช่น การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเรียนออนไลน์ แต่บางพื้นที่สัญญาณไม่เสถียร หรือการใช้คอมพิวเตอร์แต่กำลังไฟไม่พอ จึงพระราชทานหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ให้กับห้องสมุดโรงเรียน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มเติม


และยังพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ และงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ส่งเสริมด้านการเกษตร ในขณะนี้โควิด19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมเป็น New khowledge New skills ให้เราได้รู้ที่จะอยู่แบบ New normal ที่รวมถึงการศึกษา ซึ่งจะทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การรักษาสุขภาพตัวเอง และปกป้องผู้อื่น”

ข่าวยอดนิยม