พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2021

29 ต.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2021


วานนี้ เวลา 18.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2021


ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรม ของครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2563 สามารถนำไปต่อยอดทางภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ตามพันธกิจของสถาบันฯ นิทรรศการนี้ เน้นเทคโนโลยีแบบเสมือนจริงด้วยระบบ 3 มิติ สามารถเข้าชมได้ ผ่านช่องทาง www.cdti.ac.th


สำหรับปีนี้จัดแสดงผลงาน 35 ผลงาน อาทิ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีเป้าหมาย 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน


ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมดำเนินการในพื้นที่เครือข่าย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองพันทา จังหวัดบึงกาฬ, ตำบลกุดจอก จังหวัดชัยนาท,ตำบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี, ตำบลชุมแสง และตำบลพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง จัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์ พร้อมช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหา


โดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน ,โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำเสนอเครื่องตัดหญ้าวิทยุบังคับพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ส่วนผลงานการแข่งขันทักษะงานกลึง ปีการศึกษา 2563 ทำให้ได้เป็นตัวแทนระดับภาค แข่งขันในระดับชาติ


และรางระนาดเอก ระนาดทุ้มแบบน็อกดาวน์ สามารถถอดประกอบแยกชิ้นส่วน พกพาได้สะดวก ,คณะบริหารธุรกิจ นำเสนอโครงการเพิ่มมูลค่าสับปะรด และผลิตภัณฑ์ภายใต้ "เรียนรู้จริง ลงมือปฎิบัติ และตกตะกอนความรู้ "


และโครงการ Chitralada-Kin-Restaurant Concepteur รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นให้คนไทยสร้างธุรกิจร้านอาหารไทย ให้มั่นคงมั่งคั่งไปทั่วโลก, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอการพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหาร และวัสดุอินทรีย์ นวัตกรรมตู้ล็อกเกอร์ ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน และการพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ


ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสถาบันฯ ได้ปรับการเรียนการสอนและการฝึกในรายวิชาให้เหมาะสม มีการติดตามสอบถามกับครูผู้สอน เป็นการฝึกงานเสมือนจริง ทดแทนการฝึกงานในสถานประกอบการ เช่น การสอนเรื่องไฟฟ้าให้ฝึกปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน


นอกจากนี้ ยังมีห้องนวัตกรรมให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ตามความคิดได้อย่างอิสระ ทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แบบครบวงจร

ข่าวยอดนิยม