พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.แห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ

29 ต.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ และวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นายเรเจป ตัยยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรุงอังการา ในโอกาสวันสาธารณรัฐ และวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี ด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวตุรกี ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป ​


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะสร้างเสริมความเข้าใจ และความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุน การค้า และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ต่อไปในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม