พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564

29 ต.ค. 2564

350 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564


วันนี้ เวลา 16.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์


หลังจากเสด็จเข้าพระอุโบสถ และทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


แล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ที่เริ่มจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดแรก โดยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อปี 2412


โดยเลียนแบบจากวัดพระปฐมเจดีย์ กับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระอุโบสถภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค นามว่า "ราชบพิธ" หมายถึง "พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง" ส่วนสร้อยนาม "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึง พระอารามที่มีสีมากว้างใหญ่ นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี ในการสร้างวัดประจำรัชกาล ปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษา 44 รูป สามเณร 2 รูป


ต่อจากนั้น เวลา 17.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 เป็นวัดที่ 2 ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดโพธาราม" เป็นวัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวัง


เพื่อให้เป็นพระอารามหลวงสำหรับพระนคร ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"


โดยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่รวบรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ


การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 แบ่งเป็นกฐินหลวง หมายถึง กฐินที่พระมหากษัตริย์ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงสำคัญ หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์, ราชสกุลหรือองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวาย ส่วนกฐินราษฏร์ เป็นกฐินที่ประชาชนร่วมกันจัดขึ้น แบ่งเป็นมหากฐิน, กฐินสามัคคี และจุลกฐิน

ข่าวยอดนิยม