การเมือง

“หญิงหน่อย” แนะ ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ลดภาระประชาชน

29 ต.ค. 2564

99 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาว่า ราคาสินค้าแพงขึ้น ขณะที่รายได้ประชาชนหดหาย เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข โดยการ #ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน


ราคาน้ำมันของไทยแพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน น้ำมันดีเซลไทย ลิตรละ 30 บาท ขณะที่มาเลเซียเพียงแค่ประมาณ 19 บาท


ปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำมันราคาแพงคือ ภาษีสรรพสามิต ภาษีบำรุงท้องถิ่น กองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งรวมกันแล้วประมาณลิตรละ 7 บาท ที่แพงมากที่สุดคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บตกลิตรละเกือบ 6 บาท


หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตคือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย สินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ เบียร์ สุรา ยาสูบ ไพ่ น้ำหอม โทรคมนาคม ม้าแข่ง หรืออาบอบนวด เป็นต้น


ปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ 548,356.56 ล้านบาท เป็นภาษีจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ 222,000 ล้านบาท


ซึ่งดิฉันเห็นว่า”น้ำมัน”เป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ รวมทั้งยังเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้า บริการ และการขนส่ง โดยเฉพาะไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก (export led growth economy) น้ำมันจึงไม่ควรถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราทีสูงมากเช่นที่รัฐบาลนี้กำลังทำ อีกทั้งการที่ราคาน้ำมันในประเทศแพงจะเป็นตัวฉุดรั้ง และทำลายขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ทำให้ราคาสินค้าจากไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เป็นต้น


รัฐบาลจึงควรพิจารณา “ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน” ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศลดลง อันเป็นการช่วยลดภาระของประชาชนโดยตรง รวมทั้งยังทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น


ในการจัดเก็บภาษีรัฐบาลไม่ควรไปขูดรีดเอาจากต้นทุนของผู้ผลิตซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถของคนไทยลดลง รัฐบาลควรจัดเก็บภาษีจากกำไรอันจะทำให้ประชาชนเต็มใจที่จะจ่ายภาษีมากกว่า


นอกจากนี้ ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้น เช่น ช่วงฤดูหนาวที่มีการใช้พลังงานมากกว่าปกติเป็นผลให้ราคาปุ๋ยที่จำเป็นต่อเกษตรกรราคาแพงตามไปด้วย รัฐบาลจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของพี่น้องเกษตรกรอีกด้วย #สู้เพื่อคนตัวเล็ก #ไทยสร้างไทย
ข่าวยอดนิยม