พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

28 ต.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง


วันนี้ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระธรรมวุฒาจารย์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า " พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังคาราม คามวาสี " สถิต ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วัฑโน) ปัจจุบันอายุ 90 ปี พรรษา 70 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม เป็นพระอนุชา ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 เป็นพระเถระ ที่พุทธศาสนิกชนชาวราชบุรี ให้ความเลื่อมใสศรัทธา ด้วยความเป็นผู้มีศีลาจารวัตรอันงดงาม สนใจศึกษาพระธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ โดยบรรพชาหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาพระธรรม และทดแทนคุณบิดามารดา กระทั่งอายุครบจึงอุปสมบท ณ วัดศรีสุริยวงศาราม เมื่อปี 2495

ข่าวยอดนิยม