พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น อำนวยพรไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติ

28 ต.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายมิลอช เซมัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก กรุงปราก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็ก จะสร้างเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม