พระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน สุพรรณบุรี-นครราชสีมา

27 ต.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครราชสีมา


วันนี้ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เป็นวันแรก รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย ที่กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัดคลองขุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า , กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และกองอำนวยการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ให้ได้มีอาหารปรุกสุกใหม่รับประทาน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ


โดยในวันนี้ได้ประกอบอาหารปรุงสุก แจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 10,400 กล่อง ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 อำเภอ 2 เทศบาล 110 ตำบล 983 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 56,076 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเบื้องต้นแล้ว


ส่วนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ที่โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะดำเนินการในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 8,000 กล่อง สร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ ในยามที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม