พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรญาณเวธี

27 ต.ค. 2564

55 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรญาณเวธี (สมบูรณ์ กันตสีโล) วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จังหวัดพิษณุโลก


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรญาณเวธี (สมบูรณ์ กันตสีโล) ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูกันตสีลสัมบัน เป็น พระราชวัชรญาณเวที ศรีภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา


ทั้งนี้พระราชวัชรญาณเวธี เป็นพระเถระฝ่ายปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม 2515 ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลังจากอุปสมบทได้เดินทางศึกษาธรรมกับ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร ก่อนออกธุดงค์ไปกราบหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และธุดงค์อยู่ในป่าพื้นที่อำเภอภูเรือ ก่อนมาสร้างวัดป่าสมบูรณ์ธรรม ในปี 2536 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูกันตสีลสัมบัน เมื่อปี 2559 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม สังกัดธรรมยุติกนิกาย

ข่าวยอดนิยม