พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็น ปธ.การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 1/2564

27 ต.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันนี้เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปลายทางที่ห้องประชุมอาคารชายชล สวนหลวง ร.9 ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ในกิจการต่างๆ


อาทิ ความคืบหน้าในการสร้างสวนสมุนไพรส่วนต่อขยาย การปรับปรุงศาลาพักผ่อนภายในสวน การซ่อมถนน และทำเขื่อนรอบตระพังแก้ว การสร้างเรือนเฟินและกล้วยไม้ใหม่ การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสวน รวมทั้งทำการรับรองงบแสดงฐานะการเงินของมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 และการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าใหม่


ทั้งนี้​ สวนหลวง​ ร.9​ เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด ในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่​ จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530 และเพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์​ มีการปลูกและรวบรวมพรรณไม้ต่าง ๆ​ เพื่อการศึกษา​ เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย​ โดยมีมูลนิธิสวนหลวง​ ร.9​ และกรุงเทพมหานคร​ ร่วมกันดำเนินการสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข่าวยอดนิยม