พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานเพลิงศพ 'ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล'

26 ต.ค. 2564

71 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 49 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สิริอายุ 81 ปี


หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482 เป็นโอรสในหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ และหม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา (บลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้ารับราชการที่สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดพระชนม์ชีพ


ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ, ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามลำดับ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในการพลิกฟื้น พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ ทั้งยังลดปัญหาการปลูกพืชเสพติดในวงกว้าง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


โดยได้นำประสบการณ์ ในการสนองงานพระราชดำริ และความสำเร็จ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปขยายผลในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน ทำให้ประเทศไทย เป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบ ของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก รวมทั้งได้ให้ความสำคัญ กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ด้อยโอกาส ในการร่วมก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, มูลนิธิรากแก้ว และโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อขยายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างกว้างขวาง


หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้แก่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียม และมูลนิธิถันยรักษ์ ตลอดจนเป็นกรรมการ ของหน่วยงานชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง


ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน

ข่าวยอดนิยม