พระราชสำนัก

ปลัดแรงงาน ผู้แทนพระองค์ประกาศผล-มอบรางวัลพระราชทาน ชมรมทูบีนัมเบอร์ ภาคกลาง-ตะวันออก

25 ต.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี 2564


ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


โดยครั้งนี้มีการปรับรูปแบบ และวิธีการประกวด ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New Normal ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ร่วมกันพัฒนาต่อยอดงาน สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมกับการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ห่างไกลยาเสพติด


โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือดำเนินงานที่สำคัญ มีโครงสร้างการดำเนินงาน 2 ระดับ คือ โครงสร้างจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน และอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน ดำเนินงานการบริหารจัดการ และบูรณาการภาพรวม และโครงสร้างชมรมทูบีนัมเบอร์วัน


ซึ่งจัดตั้งครอบคลุมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติในทุกจังหวัด จัดกิจกรรมตอบสนองกับความต้องการของสมาชิก และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม

ข่าวยอดนิยม