พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะในหลวง ร.๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช


วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันปิยมหาราช


ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากเรือรบของต่างชาติ มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง และรักษาอธิปไตยของประเทศจากเหตุการณ์ ร.ศ.112 ต่อมาในปี 2535 กองทัพเรือ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อกิจการทหารเรือ

ข่าวยอดนิยม