เศรษฐกิจ

เปิดหวูดรถไฟจีน-สปป.ลาว 2 ธ.ค.นี้ เพิ่มโอกาสการค้า-ท่องเที่ยวไทย

22 ต.ค. 2564

101 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

การเดินรถไฟจีน-สปป.ลาว ที่พร้อมจะเปิดหวูดวิ่งให้บริการ ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ จะเป็นโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย


โดยสำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า ในระยะสั้น ไทยจะได้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว ที่ห่างจากจังหวัดหนองคายเพียง 24 กิโลเมตร ใน 4 ด้าน คือ ด้านแรก ด้านขนส่งสินค้า ที่ไทยมีโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งรถไฟสายนี้ จะใช้ขนส่งสินค้าเป็นหลัก แต่ก็มีความท้าทายจากสินค้าจีน ที่มีแนวโน้มเข้าไทยอย่างมหาศาลเช่นกัน


ด้านการลงทุน ไทยมีโอกาสที่นักลงทุนจากจีน เข้ามาลงทุนในไทย และนักลงทุนไทยเอง ก็มีโอกาสไปลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้น


ด้านการท่องเที่ยว จะเป็นโอกาสของไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตะวันตก เฉพาะมณฑลยูนนาน ต้นทางของรถไฟสายนี้ ที่มีประชากรถึง 47 ล้านคน หาก 1% มาเที่ยวในไทย จะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาทต่อปี และยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังมีโอกาส รองรับนักธุรกิจจีนที่อยู่ใน สปป.ลาว กว่า 1 ล้านคน ที่จะข้ามมาเที่ยวในไทย


และด้านการขนส่ง จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้กว่า 1 ใน 3 และหากรถไฟจีน-ลาวเชื่อมกับรถไฟไทย จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มากกว่าครึ่งของการขนส่งทางถนนเดิม และเส้นทางนี้ ยังจะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกด้วย

ข่าวยอดนิยม