พระราชสำนัก

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี

21 ต.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2564


วันนี้ที่ท้องพระโรง พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในบรมพระราชูปถัมภ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน


พร้อมกันนี้ ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยจัดให้มีกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ในกลุ่มผู้พิการ ซึ่งมีผู้รับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 68 คน และออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ผู้พิการถึงบ้าน จำนวน 2 ราย


ขณะที่ หอประชุมตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยอาสาสมัคร พอ.สว.และบุคลากรทางการแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวยอดนิยม