พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในสุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา

21 ต.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ ที่วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน


จากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวัดนก ตำบลเจดีย์ จำนวน 24 ครอบครัว โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากน้ำจากคลองยี่แส เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และเส้นทางสัญจร ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 10 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 43,000 ครัวเรือน รวม 82,145 คน โดยฝนที่ตกหนักจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" และ "คมปาซุ" ประกอบกับประตูระบายน้ำพลเทพ ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา และประตูระบายน้ำสองพี่น้อง เพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน รวมทั้ง เขื่อนกระเสียวได้ระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่ลำห้วยกระเสียว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีน โดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ สำหรับช่วยเหลือด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์


และที่โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใย ในการดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซิน และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ มีพื้นที่ถูกผลกระทบรวม 14 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 44,000 ครัวเรือน


จากนั้นได้ลงพื้นเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านเจ้าปลุก หมู่ 5 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช ทั้งนี้อำเภอมหาราช ระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรีล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ประชาชนถูกผลกระทบ 1,676 ครัวเรือน ยังความปลื้มปีติ แก่ราษฎรที่ได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวยอดนิยม