พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์คนใหม่

21 ต.ค. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เดมซินดี คีโร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์คนใหม่


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เดมซินดี คีโร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์คนใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ เดมซินดี คีโร ผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวนิวซีแลนด์ มีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ความสัมพันธฉันมิตรอันมั่นคง และความร่วมมือหลากหลาย ด้านระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จะยังคงกระชับแน่นแฟ้น และพัฒนาเพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม