พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22 /2564

20 ต.ค. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22 /2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมต่างๆ อาทิ การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ข่าวยอดนิยม