พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯสกลนคร เชิญพุ่มดอกบัว ผ้าไตร ถวายพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดในโอกาสอายุวัฒนมงคล

19 ต.ค. 2564

294 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพุ่มดอกบัว และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ในโอกาสอายุวัฒนมงคล


วันนี้ ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ นางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพุ่มดอกบัว และผ้าไตร


ไปถวายแด่ พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2484


โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

ข่าวยอดนิยม