พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบของพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง-จ.ชัยนาท

19 ต.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท


วันนี้ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญกล่องยังชีพพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และตัวแทนราษฎร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ จากฝนตกหนัก เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โกนเซิน และพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัยทุกอำเภอ จำนวน 5 อำเภอ 41 ตำบล 186 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ประชาชนถูกผลกระทบ 5,543 ครัวเรือน


ในการนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน มีผู้รับบริการ 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และรับวัคซีนพระราชทานเข็มแรก 7 ราย


จากนั้น เชิญกล่องยังชีพพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และตัวแทนราษฎร ที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


โดยจังหวัดชัยนาทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 39 ตำบล 233 หมู่บ้าน ประชาชนถูกผลกระทบ 4,918 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย


พร้อมกันนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป มีประชาชนมารับบริการ 166 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โดยมีผู้ป่วยส่งรักษาต่อ 4 ราย

ข่าวยอดนิยม