พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต วัดจากแดง

19 ต.ค. 2564

48 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ


วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ จากพระเมธีวชิรโภสณ เป็นพระราชวัชรบัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธฺมมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิดเมื่อปี 2508 ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา บรรพชาเมื่อปี 2520 และอุปสมบทเมื่อปี 2528 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และไปศึกษาพระพุทธศาสนา ที่ประเทศเมียนมา 12 ปี แล้วเดินทางกลับมา เป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง ,พระอภิธรรม ,พระไตรปิฎก รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะ


นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้อำนวยการสถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย ,สถาบันโพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ และริเริ่มโครงการขุดทองจากกองขยะ โดยร่วมกับหลายหน่วยงาน นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้ว มาแปรรูปเป็นจีวร ที่สามารถสวมใส่ได้จริง

ข่าวยอดนิยม