พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ปชช.ที่ประสบอุทกภัย ในจ.จันทบุรี

18 ต.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี


วันนี้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปประชุม และติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ซึ่งองคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ระดมให้ความช่วยเหลือประชาชน จนสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 พันถุง มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ


ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ และได้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และผู้ถูกผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ


พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน 12 บ้านประกาศ เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวผู้สูงอายุ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” และพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองวัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า 300 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร ที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำจันทบุรีเขตอำเภอเมือง และมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 อำเภอ 48 ตำบล 279 หมู่บ้าน 37 ชุมชน รวม 1 หมื่น 79 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 9 พันไร่ ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมคลี่คลายแล้ว


การเกิดอุทกภัยครั้งนี้ คลี่คลายได้เร็ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริไว้ เมื่อปี 2551 เกี่ยวกับการแก้ไขจัดการน้ำให้พอดี ในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคลองผันน้ำ ที่พระราชทานชื่อว่า คลองภักดีรำไพ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่ทะเล ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี


นับเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยลดการเกิดอุทกภัยให้กับชาวจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวยอดนิยม