พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์ ณ วัดทักษิณ จ.ชัยภูมิ

18 ต.ค. 2564

56 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์ มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ณ วัดทักษิณ จังหวัดชัยภูมิ


เวลา 15.50 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทักษิณ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ที่พุทธศาสนิกชน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา และคณะนักเรียนเก่าสวนกุหลาบรุ่น 87 จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558


ซึ่งได้พระราชทานนามว่า "พระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ" หมายถึง พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


โอกาสนี้ ทรงถวายผ้าสําหรับห่ม พระพุทธรัตนราชสวรรควาสชัยภูมิ พระพุทธรูปปางนาคปรก ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระเจดีย์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะพระบรมสารีริกธาตุ


จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิสานร่วมสมัย สูง 33 เมตร มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นล่างมีมุมห้องสมุดสำหรับเยาวชน มีพระไตรปิฎก และหนังสือพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โดยมีโครงการจะพัฒนาให้เป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

ข่าวยอดนิยม