พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ศูนย์เรียนรู้ สร้างรายได้สู่ชุมชน

16 ต.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง ได้นำมาสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วทุกภูมิภาค เช่นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง นับเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ที่น่าสนใจ

ข่าวยอดนิยม